Proiectul

FRAMELOG – Cadrul european pentru „triunghiul cunoașterii‟ în domeniul logisticii – este un proiect ERASMUS + / de parteneriat strategic cofinațat de Comisia Europeană. Proiectul, implementat începând din luna septembrie 2016 până în august 2019, este coordonat de Universitatea din Pisa (Italia), în colaborare cu alți parteneri din Italia, Belgia, Bulgaria și România.

În conformitate cu prioritățile stabilite în 2011 în cadrul Agendei UE de modernizare a instituțiilor de învățământ superior, proiectul FRAMELOG își propune să îmbunătățească contribuția învățământului superior pe piața muncii, precum și dezvoltarea și atractivitatea logisticii pe plan internațional prin legături strânse și eficiente între educație, cercetare și mediul de afaceri – cele trei laturi ale „triunghiului cunoașterii‟.

Instituțiile de învățământ superior, prin tradiție, integrează în misiunea lor două din cele trei elemente principale ale unei societăți bazate pe cunoaștere (cercetarea și educația), ca unități structurale. Relațiile stabilite între învățământul superior și firme sunt mai fragmentate, ambele influențând atât calitatea ofertei academice cât și competitivitatea afacerilor și profesioniștilor.

Crearea unei cooperării de tipul „triunghiului cunoașterii‟ în logistică & managementul lanțului de aprovizionare, în cadrul proiectului FRAMELOG, va sprijini dezvoltarea unei oferte academice și a unor calificări inovatoare, mai relevante pentru piața muncii în ceea ce priveşte cunoașterea, abilităţile și competențele cerute de companii. Calificările, concepute conform principiilor și criteriilor europene de învățare pe tot parcursul vieții, vor contribui, de asemenea, la  sporirea şanselor de angajare și la mobilitatea profesională a studenților în Europa.

 

Obiectivele proiectului FRAMELOG:

 

Îmbunătățirea calitații învățământului superior pentru a-şi aduce contribuția pe piața muncii și la dezvoltarea economică;

Susţinerea dezvoltării unor oferte academice în conformitate cu cerințele de calificare ale companiilor și cu sistemele de calificare profesională și, prin urmare, cu oportunitățile de angajare create pentru studenți;

Creșterea transparenței și a mecanismelor de încredere reciprocă în vederea recunoaşterii calificărilor profesionale contribuind la mobilitatea profesională.

Download