Rezultate

Compendiu

Compendiu de bune practici în domeniul abordării „triunghiul cunoașterii” în instituțiile de învățământ superior: o colecție de exemple de bune practici referitoare la stabilirea cooperării pe baza „triunghiul cunoașterii” între instituțiile de învățământ superior, cercetare și mediul de afaceri.
Compendiul va reprezenta baza pentru diseminarea culturii „triunghiului cunoașterii” și pentru sprijinirea implementării sale, evidențiind beneficiile pentru părțile interesate prin exemple de aplicare eficientă.

Cadru

FRAMELOG – Cadrul european pentru „triunghiului cunoașterii” în instituțiile de învățământ superior în domeniul logistic: instrucțiunile și mijloacele pentru sprijinirea implementării și evaluării „triunghiului cunoașterii” în logistică şi managementul lanțului de aprovizionare.
Proiectul FRAMELOG, inclusiv criteriile și indicatorii specifici, precum și instrumentele de evaluare bazate pe TIC, vor constitui un cadru de referință pentru instituțiile de învățământ superior, instituțiile de cercetare și companiile interesate să colaboreze în vederea întemeierii „triunghiului cunoașterii” pentru îmbunătățirea calității și creșterea relevanței programelor de studiu pentru profesiile din logistică.Instrumentul de evaluare pe baza TIC poate fi găsit la următorul link:
https://questionario.ec.unipi.it/limesurvey/index.php/187147?lang=en 

Instrucțiuni

Manual pentru evaluarea și asigurarea calității: pentru a sprijini instituțiile de învățământ superior în abordarea unor provocări specifice cu privire la aplicarea procedurilor de asigurare și evaluare a calității din cadrul proiectului FRAMELOG.
Acest manual va lua în considerare atât sistemele de calificare și modelele de calitate existente, cât și oferta academică din logistică și va oferi întrepătrunderile posibile în vederea îmbunătățirii eficienței colaborării dintre instituțiile de învățământ superior, cercetare și mediul de afaceri.

l

Raport de validare

Raportul european de validare privind proiectul FRAMELOG și Manualul pentru evaluarea și asigurarea calității: pe baza metodologiei și a instrumentelor comune, vor fi efectuate activități de testare asupra proiectului FRAMELOG și Manualului pentru evaluarea și asigurarea calității.
Cele mai relevante părți naționale și europene interesate se vor implica în activități de consultanță și evenimente de multiplicare, organizate de partenerii proiectului cu scopul de a aduna răspunsuri și sugestii pentru ajustarea acestor două rezultate cheie.
Raportul european de validare va integra evaluarea și recomandările oferite de părțile interesate pentru îmbunătățirea ulterioară a rezultatelor proiectului FRAMELOG.