În 14 martie 2019, Asociaţia Europeană de Logistică (ELA) a organizat la sediul său un interviu focus grup de o zi, eveniment la care au luat parte profesori de logistică şi managementul lanţului de aprovizionare, cercetători de la instituţii de învăţământ superior şi cadre de conducere din sectorul logistic. Unii participanţi au avut profile multiple şi au acoperit mai mult de un unghi al triunghiului, mai precis în cazul educaţiei şi cercetării.

Scopul interviului focus grup cu experții a fost să evalueze mai profund produsele intelectuale şi să facă recomandări pentru susţinerea cadrului FRAMELOG şi după încheierea proiectului. O provocare importantă pentru multe proiecte UE poate fi aceea de a menţine impulsul iniţial şi de a avea siguranţa că produsele intelectuale vor continua să aibă valoare şi importanță şi după încheierea finanţării europene.

În această privinţă, pentru deschidere discuțiile, au fost prezentate de către unii membri ai grupului două studii de caz care prezintă colaborarea din triunghiul cunoașterii. Mai întâi, doamna profesor Gaby Newman de la Universitatea Tehnică de Ştiinţe Aplicate din Wildau a vorbit despre programul de licenţă de şapte semestre organizat la instituţia sa în cadrul unei asemenea colaborări. Acest program cooperează cu întreprinderile mici şi mijlocii în mod regulat, acestea putând să vină la cursurile de logistică cu probleme din ‘viaţa reală’ la care să lucreze studenţii. Acest lucru oferă o abordare de colaborare reciproc avantajoasă, atât pentru întreprinderile mici, cât şi pentru cele mari.

Domnul profesor Ed Sweeney de la Universitatea Aston a vorbit despre un număr de iniţiative de colaborare pe care le oferă în prezent această universitate. Acestea includ programe de masterat cu frecvenţă redusă pentru aceia care deja lucrează într-o funcţie din domeniul logistic, la nivel managerial.
Participanţii au simţit că triunghiul cunoaşterii a fost o unealtă puternică şi robustă atunci când a fost aplicată în sectorul logistic şi, prin urmare, grupul ar dori să vadă adoptarea şi promovarea sa la scară mai largă în Europa şi nu numai. Se pare, însă, că triunghiul a fost privit prin prisma educaţiei şi cercetării, așa că grupul a considerat că implicarea mediului de afaceri trebuie dezvoltată și mai mult pe acest model.
Viziunea grupului a fost aceea că fiecare parte a triunghiului trebuie să aibă aceeaşi pondere