Evenimente

Pe durata proiectului FRAMELOG, vor fi organizate câteva evenimente pentru a coordona activitățile proiectului și pentru a intensifica vizibilitatea și sustenabilitatea acestuia în rândul unui public mai larg.

Vor fi organizate diferite evenimente naționale și internaționale de multiplicare cu părțile interesate externe consorțiului – reprezentanți ai universităților, institutelor de cercetare, companiilor, factorilor de decizie – cu scopul de a împărtăși și discuta rezultatele proiectului, precum și de a examina împreună și din puncte de vedere diferite noile strategii concepute la nivel național și european pe tema proiectului.

Evenimentele de multiplicare din cadrul proiectului FRAMELOG vor avea loc în țările participante la proiect, între lunile februarie 2018 și august 2019.

Seminarul european

Seminarul european va fi organizat de Universitatea Transilvania din Brașov, în România, în luna septembrie 2018. Participanții la nivel european – inclusiv instituțiile de învățământ superior, companiile și profesioniștii din logistică și managementul lanțului de aprovizionare, centrele de cercetare, factorii de decizie și asociații din sectorul de afaceri – sunt așteptați să participe la evenimentul organizat în scopul promovării Proiectului FRAMELOG.
Seminarul va oferi oportunitatea de a discuta și a aduna răspunsuri cu privire la primele rezultate ale proiectului și de a identifica alte părți interesate a fi informate și implicate în următoarea consultare cu privire la proiect și activități de testare.

Workshop-uri naționale

Vor fi organizate patru workshop-uri naționale în toate țările partenere – Belgia, Bulgaria, Italia și România, în luna martie 2019, cu scopul de a testa rezultatele proiectului (FRAMELOG și Manualul pentru evaluarea şi asigurarea calităţii), împreună cu părțile interesate, pentru ajustarea finală și susținerea vizibilității și a transferabilității acestora.

Conferința finală

Conferința europeană va fi organizată la încheierea proiectului în luna iulie 2019 de către partenerul italian al proiectului, AILOG. Conferința, la care participă mai mulți actori interesați de implementarea „triunghiului cunoașterii” – reprezentanți ai universităților, companiilor și profesioniștilor din logistică și managementul lanțului de aprovizionare, institutelor de cercetare, factorilor de decizie politică, instituțiilor de învățământ superior și asociațiilor din sectorul de afaceri – va avea ca scop prezentarea și promovarea beneficiilor rezultatelor proiectului FRAMELOG care au fost obținute în timpul celor trei ani de derulare a proiectului.