VERIFICARE

Provocarea 11: Dezvoltarea sistemului de urmărire longitudinală a absolvenților: realizarea unei colecții și analize eficiente a datelor comune (de exemplu, necesitățile pieței, ratele șomajului, ratele de absolvire și de plasare)

Linii directoare:

A. Evaluarea eficacității metodei și instrumentelor de învățare în raport cu nevoile de muncă și de cercetare

B. Evaluarea eficacității formării (utilizarea competențelor dobândite în timpulmuncii pe teren – prin sondaje/interviuri cu companii și organizații de cercetare)

Provocarea 12: Aplicarea unor mecanisme de feedback în buclă pe cele trei laturi ale „triunghiul cunoașterii” (universitate, cercetare și companii)

Linii directoare:

A. Dezvoltarea și actualizarea continuă a mecanismului de „feedback în buclă” în cadrul FRAMELOG, implicând actori cheie din logistică și managementul de lanțului de aprovizionare