Новини

Проект FRAMELOG – Пета среща на партньорите и Европейски семинар в Брашов (RO)

27 и 28 септември 2018 г. - Пета транснационална среща на партньорите в Брашов, организирана от Трансилванския университет. Партньорите се срещнаха и обсъдиха приключването на третия очакван резултат и стартирането на дейностите по четвъртия очакван резултат от...

повече информация

ЕВРОПЕЙСКИ СЕМИНАР „Създаване и управление на знания за логистиката: европейска перспектива“

28 септември 2018 г. - ЕВРОПЕЙСКИ СЕМИНАР "Създаване и управление на знания за логистиката: европейска перспектива" Семинарът, организиран като част от европейския проект "FRAMELOG", ще се проведе в Трансилвайския университет в Брашов и е свързан с развитието на...

повече информация

СЕМИНАР „Развитие на професионалната квалификация в областта на логистиката: акредитация на компетенциите“

20 април 2018 г. - СЕМИНАР "Развитие на професионалната квалификация в областта на логистиката: акредитиране на компетенциите" Семинарът, организиран като част от европейския проект FRAMELOG: "Европейска рамка за "триъгълника на знанието "в логистичния сектор", ще се...

повече информация

Конференция „Съвременна логистика – бизнес и образование“ – 19-20 октомври 2017 г.

Председателят на Българската асоциация по логистика Мирослава Раковска взе участие в конференцията "Съвременна логистика - бизнес и образование", която се проведе на 19-20 октомври 2017 г. в Икономически университет - Варна. Тя представи проекта FRAMELOG, неговите...

повече информация

Ден на кариерата Католика – 14 ноември 2017 г.

На 14 ноември 2017 г. се проведе Ден на кариерата Каттолика в Пиаченца. Събитието позволи на студентите от всички факултети и курсове да се срещнат с работодатели и бизнес мениджъри, като по този начин предостави възможност да се свържат компании с бъдещи...

повече информация

Проект FRAMELOG – Четвърта среща на партньорите в Рим

15 и 16 февруари 2018 г. - четвърта транснационална среща между партньори в Рим, организирана от Асоциация Ефеби в помещенията на Confapi (Конфедерация на МСП) Партньорите се срещнаха и обсъдиха развитието на резултати 2 и 3 на проекта: O2: Европейска рамка за...

повече информация

Проект FRAMELOG – Трета среща на партньорите в Брюксел (BE)

20 и 21 септември - Трета транснационална среща между партньорите в Брюксел в ELA (Европейската асоциация за логистика) Партньорите ще се срещнат и обсъдят развитието на резултати 1, 2 и 3 на проекта: O1: Сборник с добри практики O2: Европейска рамка за "триъгълник на...

повече информация

Проект FRAMELOG – втора среща на партньорите в София (BG)

6 и 7 април - втора транснационална среща между партньорите в СОФИЯ (България) в Университета за национално и световно стопанство. Партньорите ще се срещнат и обсъдят развитието на резултати 1 и 2 на проекта: O1: Сборник с добри практики O2: Европейска рамка за...

повече информация

Университетът в Пиза е домакин на националния семинар FRAMELOG: НОВИ ПЕРСПЕКТИВИ ЗА ЛОГИСТИКАТА И УПРАВЛЕНИЕТО НА ВЕРИГАТА ЗА ДОСТАВКИ, на 10 февруари 2017 г.

На 10 февруари 2017 г. университетът в Пиза, координаторът на проекта, ще бъде домакин на националния семинар FRAMELOG: НОВИ ПЕРСПЕКТИВИ ЗА ЛОГИСТИКАТА И УПРАВЛЕНИЕТО НА ВЕРИГАТА ЗА ДОСТАВКИ. Събитието ще даде възможност на италианските представители на проекта и...

повече информация