Новини

Новини за последната конференция

На 11 юли 2019 г., Италианската асоциация по логистика (AILOG) организира в сградата на центъра Four Points by Seraton, в Милано, полудневна финална конференция. След три години изследвания, обучение и работа, Консорциумът на проекта представи основните достижения и...

повече информация

Проект FRAMELOG – Последна транснационална среща в Милано (Италия)

11 и 12 юли 2019 г. – Последна транснационална среща на партньорите по проекта в Милано, организирана от Италианската асоциация по логистика. Консорциумът FRAMELOG се срещна в Милано за последната среща, за да обсъди финализирането на О4, разработената рамка FRAMELOG...

повече информация

Експертна фокус група на ЕАЛ – 14 март 2019 г.

На 14 март 2019 г., Европейската асоциация по логистика организира в сградата си целодневна фокус група, където професори по логистика и верига на доставките, учени от висши учебни заведения и старши бизнес директори от логистичния сектор взеха участие в събитието....

повече информация

Семинар на Европейската асоциация по логистика (ЕАЛ) – 13 март 2019 г.

На 13 март 2019 г., Европейската асоциация по логистика проведе в своята сграда полудневен семинар с участници от 13 държави, на който участниците обсъдиха важността и полезността на резултатите от проекта FRAMELOG за своите организации. Участниците в семинара,...

повече информация

НАЦИОНАЛЕН СЕМИНАР в РУМЪНИЯ

На 1 февруари 2018 г. Трансилванският университет в Брашов организира в аулата си румънски национален семинар с цел представяне на резултатите от проекта FRAMELOG и консултации със заинтересованите страни, за да се определи валидността и устойчивостта на постигнатите...

повече информация

Проект FRAMELOG – Шеста партньорска среща в София (България)

7 и 8 февруари 2019 г. - Шеста транснационална среща между партньори в София, организирана от Българската асоциация по логистика. Партньорите се срещнаха и обсъдиха дейностите по валидиране, свързани с резултатите от проекта, и споделиха резултатите от националните...

повече информация

НАЦИОНАЛЕН СЕМИНАР в БЪЛГАРИЯ

8 януари 2019 г. - В Университета за национално и световно стопанство беше организиран Национален семинар в рамките на проект „Европейска рамка за триъгълник на знанието в логистичния сектор” (FRAMELOG), финансиран по програма Еразъм + на Европейската комисия....

повече информация

НАЦИОНАЛЕН СЕМИНАР в ИТАЛИЯ “Развитие на логистични умения: процеси, методи и инструменти за изграждане на знания”

18 януари 2019 г. - НАЦИОНАЛЕН СЕМИНАР “Развитие на логистични умения: процеси, методи и инструменти за изграждане на знания” По правило университетите, чрез своята мисия, интегрират два от трите ключови елемента на обществото на знанието (обучение и изследвания) като...

повече информация

Проект FRAMELOG – Пета среща на партньорите и Европейски семинар в Брашов (RO)

27 и 28 септември 2018 г. - Пета транснационална среща на партньорите в Брашов, организирана от Трансилванския университет. Партньорите се срещнаха и обсъдиха приключването на третия очакван резултат и стартирането на дейностите по четвъртия очакван резултат от...

повече информация

ЕВРОПЕЙСКИ СЕМИНАР „Създаване и управление на знания за логистиката: европейска перспектива“

28 септември 2018 г. - ЕВРОПЕЙСКИ СЕМИНАР "Създаване и управление на знания за логистиката: европейска перспектива" Семинарът, организиран като част от европейския проект "FRAMELOG", ще се проведе в Трансилвайския университет в Брашов и е свързан с развитието на...

повече информация

СЕМИНАР „Развитие на професионалната квалификация в областта на логистиката: акредитация на компетенциите“

20 април 2018 г. - СЕМИНАР "Развитие на професионалната квалификация в областта на логистиката: акредитиране на компетенциите" Семинарът, организиран като част от европейския проект FRAMELOG: "Европейска рамка за "триъгълника на знанието "в логистичния сектор", ще се...

повече информация