Експертна фокус група на ЕАЛ – 14 март 2019 г.

Експертна фокус група на ЕАЛ – 14 март 2019 г.

На 14 март 2019 г., Европейската асоциация по логистика организира в сградата си целодневна фокус група, където професори по логистика и верига на доставките, учени от висши учебни заведения и старши бизнес директори от логистичния сектор взеха участие в събитието....
Семинар на Европейската асоциация по логистика (ЕАЛ) – 13 март 2019 г.

Семинар на Европейската асоциация по логистика (ЕАЛ) – 13 март 2019 г.

На 13 март 2019 г., Европейската асоциация по логистика проведе в своята сграда полудневен семинар с участници от 13 държави, на който участниците обсъдиха важността и полезността на резултатите от проекта FRAMELOG за своите организации. Участниците в семинара,...
НАЦИОНАЛЕН СЕМИНАР в РУМЪНИЯ

НАЦИОНАЛЕН СЕМИНАР в РУМЪНИЯ

На 1 февруари 2018 г. Трансилванският университет в Брашов организира в аулата си румънски национален семинар с цел представяне на резултатите от проекта FRAMELOG и консултации със заинтересованите страни, за да се определи валидността и устойчивостта на постигнатите...
Проект FRAMELOG – Шеста партньорска среща в София (България)

Проект FRAMELOG – Шеста партньорска среща в София (България)

7 и 8 февруари 2019 г. – Шеста транснационална среща между партньори в София, организирана от Българската асоциация по логистика. Партньорите се срещнаха и обсъдиха дейностите по валидиране, свързани с резултатите от проекта, и споделиха резултатите от...
НАЦИОНАЛЕН СЕМИНАР в БЪЛГАРИЯ

НАЦИОНАЛЕН СЕМИНАР в БЪЛГАРИЯ

8 януари 2019 г. – В Университета за национално и световно стопанство беше организиран Национален семинар в рамките на проект „Европейска рамка за триъгълник на знанието в логистичния сектор” (FRAMELOG), финансиран по програма Еразъм + на Европейската комисия....
Share your opinion and feedback!

Share your opinion and feedback!

The FRAMELOG Partners have developed a questionnaire to identify Logistics players and stakeholders’ opinions with regard to the developed results, the FRAMELOG and the Guidelines to implement the Knowledge Triangle in HEIs and assure its quality. The collected...