НАЦИОНАЛЕН СЕМИНАР в ИТАЛИЯ “Развитие на логистични умения: процеси, методи и инструменти за изграждане на знания”

НАЦИОНАЛЕН СЕМИНАР в ИТАЛИЯ “Развитие на логистични умения: процеси, методи и инструменти за изграждане на знания”

18 януари 2019 г. – НАЦИОНАЛЕН СЕМИНАР “Развитие на логистични умения: процеси, методи и инструменти за изграждане на знания” По правило университетите, чрез своята мисия, интегрират два от трите ключови елемента на обществото на знанието (обучение и...
Share your opinion and feedback!

Share your opinion and feedback!

The FRAMELOG Partners have developed a questionnaire to identify Logistics players and stakeholders’ opinions with regard to the developed results, the FRAMELOG and the Guidelines to implement the Knowledge Triangle in HEIs and assure its quality. The collected...
Проект FRAMELOG – Пета среща на партньорите и Европейски семинар в Брашов (RO)

Проект FRAMELOG – Пета среща на партньорите и Европейски семинар в Брашов (RO)

27 и 28 септември 2018 г. – Пета транснационална среща на партньорите в Брашов, организирана от Трансилванския университет. Партньорите се срещнаха и обсъдиха приключването на третия очакван резултат и стартирането на дейностите по четвъртия очакван резултат от...
Проект FRAMELOG – Четвърта среща на партньорите в Рим

Проект FRAMELOG – Четвърта среща на партньорите в Рим

15 и 16 февруари 2018 г. – четвърта транснационална среща между партньори в Рим, организирана от Асоциация Ефеби в помещенията на Confapi (Конфедерация на МСП) Партньорите се срещнаха и обсъдиха развитието на резултати 2 и 3 на проекта: O2: Европейска рамка за...
Проект FRAMELOG – Трета среща на партньорите в Брюксел (BE)

Проект FRAMELOG – Трета среща на партньорите в Брюксел (BE)

20 и 21 септември – Трета транснационална среща между партньорите в Брюксел в ELA (Европейската асоциация за логистика) Партньорите ще се срещнат и обсъдят развитието на резултати 1, 2 и 3 на проекта: O1: Сборник с добри практики O2: Европейска рамка за...
Университетът в Пиза е домакин на националния семинар FRAMELOG: НОВИ ПЕРСПЕКТИВИ ЗА ЛОГИСТИКАТА И УПРАВЛЕНИЕТО НА ВЕРИГАТА ЗА ДОСТАВКИ, на 10 февруари 2017 г.

Университетът в Пиза е домакин на националния семинар FRAMELOG: НОВИ ПЕРСПЕКТИВИ ЗА ЛОГИСТИКАТА И УПРАВЛЕНИЕТО НА ВЕРИГАТА ЗА ДОСТАВКИ, на 10 февруари 2017 г.

На 10 февруари 2017 г. университетът в Пиза, координаторът на проекта, ще бъде домакин на националния семинар FRAMELOG: НОВИ ПЕРСПЕКТИВИ ЗА ЛОГИСТИКАТА И УПРАВЛЕНИЕТО НА ВЕРИГАТА ЗА ДОСТАВКИ. Събитието ще даде възможност на италианските представители на проекта и...