ДЕЙСТВИЕ

Предизвикателство 13:Периодично подобряване/актуализиране на академичните програми (съдържание, методи на обучение и заинтересовани страни) и дейностите въз основа на резултатите от оценките и новите пазарни нужди.

Кликнете тук, за да научите повече

Образователната програма може да бъде подобрена във всичките й етапи: планиране, изпълнение и оценка, и трябва да се основава на данните и обратната информация, събрани от ключовите участници (служители на ВУЗ, бизнеса и научноизследователските организации, студенти, политици, други заинтересовани страни и т.н.).

Кликнете тук, за да научите повече

Всички предходни насоки показаха как да се подобри качеството на обучението във ВУЗ и стратегиите за оценка в рамките на FRAMELOG. Непрекъснатото усъвършенстване се нуждае от критичен преглед, анализ и организация на промяната, което безспорно е и най-важната и критична стъпка.