Проект FRAMELOG – втора среща на партньорите в София (BG)

Проект FRAMELOG – втора среща на партньорите в София (BG)

6 и 7 април – втора транснационална среща между партньорите в СОФИЯ (България) в Университета за национално и световно стопанство. Партньорите ще се срещнат и обсъдят развитието на резултати 1 и 2 на проекта: O1: Сборник с добри практики O2: Европейска рамка за...