На 13 март 2019 г., Европейската асоциация по логистика проведе в своята сграда полудневен семинар с участници от 13 държави, на който участниците обсъдиха важността и полезността на резултатите от проекта FRAMELOG за своите организации.

Участниците в семинара, представляващи сферата на бизнеса (35,71%), образованието (42,71%) и проучванията (21,43%), започнаха дискусиите си, като се съсредоточиха върху целта и стойността на „триъгълника на знанието“. Важно беше да се установи общо разбиране за „триъгълника на знанието“ преди да се обсъдят с подробности резултатите от проекта FRAMELOG. Предполага се, че „триъгълникът на знанието“ е обща терминология в академичната сфера и областта на изследванията, а вероятно е по-малко позната в бизнес общностите. Въпреки това, един участник коментира, че дори в академичната сфера „триъгълникът на знанието“ невинаги се познава и разбира. Следователно, трябваше да се отдели малко време, за да се гарантира, че всички участници споделят разбирането за „триъгълника“.

Участниците в семинара бяха помолени да опишат най-големите си предизвикателства при въвеждането на „триъгълника на знанието“.
Отговорите включваха противоречиви култури в бизнеса и изследователските центрове, различните подходи за синхронизиране при въвеждане на нови програми, липсата на доверие и противопоставяне на промените.