7 и 8 февруари 2019 г. – Шеста транснационална среща между партньори в София, организирана от Българската асоциация по логистика.

Партньорите се срещнаха и обсъдиха дейностите по валидиране, свързани с резултатите от проекта, и споделиха резултатите от националните събития:

E2 – Национален семинар в България (8 януари 2019 г.)

E3 – Национален семинар в Италия (18 януари 2019 г.)

E4 – Национален семинар в Румъния (1 февруари 2019 г.)

Освен това започна да се обсъжда организацията на две заключителни събития за разпространение:

E5 – Европейски семинар (Брюксел, 8 март 2019 г.)

E6 – Заключителна конференция за разпространение (Милано, предстои да се определи).