15 и 16 февруари 2018 г. – четвърта транснационална среща между партньори в Рим, организирана от Асоциация Ефеби в помещенията на Confapi (Конфедерация на МСП)
Партньорите се срещнаха и обсъдиха развитието на резултати 2 и 3 на проекта:
O2: Европейска рамка за „триъгълник на знанието“
O3: Насоки за справяне с предизвикателствата за осигуряване на качество и оценка в рамките на FRAMELOG

FRAMELOG_4Partners Meeting_15-16Feb18