11 и 12 юли 2019 г. – Последна транснационална среща на партньорите по проекта в Милано, организирана от Италианската асоциация по логистика.
Консорциумът FRAMELOG се срещна в Милано за последната среща, за да обсъди финализирането на О4, разработената рамка FRAMELOG (O2) и Насоките за оценка и осигуряване на качеството (О3), на базата на приноса на националните семинари и проведената финална конференция.

Освен това, партньорите също така определиха последващи действия, за да гарантират, че ключовите резултати на FRAMELOG ще доведат до по-нататъшни дейности и развитие.
Искаме да използваме възможността да благодарим на всички партньори и професионалисти, които подкрепиха дейностите на проекта през тези три години!

Консорциум FRAMELOG