27 и 28 септември 2018 г. – Пета транснационална среща на партньорите в Брашов, организирана от Трансилванския университет.

Партньорите се срещнаха и обсъдиха приключването на третия очакван резултат и стартирането на дейностите по четвъртия очакван резултат от проекта:

O3: Насоки за справяне с предизвикателствата за осигуряване на качество и оценка в рамките на FRAMELOG

O4: Доклад за валидиране на рамката FRAMELOG и Ръководство за оценка и осигуряване на качеството

На 28 септември се проведе и европейски семинар „Възможности за сътрудничество и управление на знания за логистиката: европейска перспектива“. На семинара, организиран в рамките на проекта, бе обсъдено развитието на логистичния сектор, както и предизвикателствата при изграждане на сътрудничества и управлението на знания.

В семинара участваха експерти, фирми от сектора на логистиката и управлението на веригата на доставки, и студенти, които обсъдиха текущото състояние на сектора и бъдещите перспективи за професионалистите.