28 септември 2018 г. – ЕВРОПЕЙСКИ СЕМИНАР „Създаване и управление на знания за логистиката: европейска перспектива“

Семинарът, организиран като част от европейския проект „FRAMELOG“, ще се проведе в Трансилвайския университет в Брашов и е свързан с развитието на логистичния сектор, като основният акцент е върху предизвикателствата при изграждането на мрежи и управлението на знанията.

В този контекст, проектът FRAMELOG представлява европейско приложение на подхода „Триъгълник на знанието“ в областта на логистиката.

По време на семинара, чрез приноса на различни експерти, ще се направи общ преглед на текущото състояние и ще се очертаят бъдещите перспективи за професионалистите в този сектор.

Изтеглете брошурата и се регистрирайте за участие в събитието до 9 септември 2018 г. на следния интернет адрес:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeCUnmf6iX0hxDAkUacz443DvlZXrh3mKpmBxocS7RuRGQa8g/viewform